• Hydrangeas
  • Chrysanthemum48
  • Desert59
  • Jellyfish
  • Lighthouse
  • Penguins52
  • Tulips
  • Koala
Hoạt động chuyên môn
Được sự chỉ đạo của phòng giáo dục huyện Vũ Thư và giám hiệu trường tiểu học ...
Được sự chỉ đạo của phòng giáo dục huyện Vũ Thư và giám hiệu trường tiểu học Dũng Nghĩa trong việc đổi mới áp dụng công nghệ thông tin vào dạy học và trong sinh hoạt chuyên môn. Trường tiểu học Dũng Nghĩa đã triển khai buộc tập huấn thường niên cho giáo viên trong trường với mục tiêu:   - Nâng cao chất lượng hoạt động giáo dục cũng như hoạt động ...
> Xem chi tiết

Thư viện video
Thư viện ảnh
Thống kê
Hôm nay : 0